ປາກເຊຄລັບ

ສູນແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້
 
HomeHome  PortalPortal  SearchSearch  RegisterRegister  Log in  

Share
 

 ການແບ່ງຍຸກ ແບ່ງສມັຍ ຂອງສາສນາພາມ

Go down 
AuthorMessage
saduiPosts : 45
Join date : 08/09/2010
Age : 31
Location : pakse

ການແບ່ງຍຸກ ແບ່ງສມັຍ ຂອງສາສນາພາມ Empty
PostSubject: ການແບ່ງຍຸກ ແບ່ງສມັຍ ຂອງສາສນາພາມ   ການແບ່ງຍຸກ ແບ່ງສມັຍ ຂອງສາສນາພາມ EmptySun Sep 12, 2010 2:54 pm

ການແບ່ງຍຸກແບ່ງສມັຍ ຂອງສາສນາພາມນັ້ນ ໄດ້ມີນັກປຣາດຫລາຍທ່ານ ໄດ້ແບ່ງໄວ້ໂດຍບໍ່ກົງກັນ ດັ່ງຈະໄດ້ຍົກມາສຶກສາ ດັ່ງນີ້:

ທ່ານສາສດາຈານ ຣາທະກຣິສນັນ (Radhakrisnan) ຊື່ງເປັນ ສາສດາຈານປຣັຊຍາ ທີ່ ມຫາວິທຍາລັຍ ກັລກັຕຕາ ໄດ້ແບ່ງຍຸກ ແບ່ງສມັຍໄວ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ ສາສນາໂດຍກົງ ແຕ່ໄດ້ແບ່ງ ສມັຍປຣັຊຍາ ຂອງອິນເດັຍ ອອກໄວ້ ເປັນ (3) ສາມສມັຍ ຄື:

1. ສມັຍທີ່ 1 ຄື ສມັຍພຣະເວດ ຊຶ່ງຮຽກວ່າ ( Vedic Period )
ໃຫ້ເວລາ ແຕ່ 1000 ປີ ຫາ 100 ປີ ກ່ອນພຸທການ.

2. ສມັຍທີ່ 2 ຮຽກກັນວ່າ ( Epic Period ) ຖ້າຈະແປໄປຕາມໂຕແລ້ວ ກໍ່ແມ່ນ ສມັຍກາບກອນ.
ແຕ່ສາສດາຈານ ຣາທະກຣິສນັນ ໄດ້ນຳເອົາມາໃຊ້ ໃນຄວາມໝາຍ ທີ່ໝາຍເຖິງ ສມັຍພຸທສາສນາ ແລະ ສາສນາ “ເຊັນ” ຊຶ່ງທັງສອງສາສນານີ້ ໄດ້ເຈຣີນມາ ເປັນຄູ່ແຂ່ງ ຂອງສາສນາພາມ.
ໃຫ້ເວລາແຕ່ 100 ປີ ກ່ອນພຸທການ ຫາ ພ.ສ. 700.

3. ສມັຍທີ່ 3 ຮຽກກັນວ່າ ( Period of Six Systems ) ແປວ່າ ສມັຍ ຂອງ 6 ຣະບົບ ຫຼື 6 ສາຕ ຊຶ່ງກົງກັນກັບ ສມັຍຮິນດູ ນັບຕັ້ງແຕ່ ພ.ສ. 700 ລົງມາ.

ສ່ວນທ່ານ ( Horace A. Rose ) ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າກັມການ ມນຸດວິທຍາ ຂອງອິນເດັຍ ໄດ້ແບ່ງຍຸກແບ່ງສມັຍ ໄວ້ດັ່ງນີ້:

1. ສມັຍພຣະເວດ ( ເໝືອນສາສດາຈານ ຣາທະກຣິສນັນ ).

2. ສມັຍທີ່ 2 ຮຽກກັນວ່າ ( Epic Period ) ເໝືອນສາສດາຈານ ຣາທະກຣິສນັນ ແຕ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນສມັຍວັນນະຄະດີ ເຣື້ອງຍິ່ງໃຫຍ່ ຂອງອິນເດັຍ ຄື ມຫາພາຣະຕະ ແລະ ພຣະລັກພຣະລາມ ເປັນຕົ້ນ.

3. ສມັຍ ອຸປະນິສັດ ຊຶ່ງກົງກັບ ສມັຍຮິນດູ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຂອງຊາວເຍີຣະມັນ ( German ) ໂດຍມີ ສາສດາຈານ ( Carl Clemen ) ແຫ່ງ ມຫາວິທຍາລັຍ “ ບອນ “ ຮ່ວມມືກັນກັບ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ວິຊຊະຍາການ ຂອງອິນເດັຍ ຫລາຍຄົນ ໄດ້ແບ່ງຍຸກແບ່ງສມັຍ ອອກເປັນ 3 ສມັຍໄວ້ດັ່ງນີ້.

1. ສມັຍພຣະເວດ ( ເໝືອນຄົນອື່ນໆ ).

2. ສມັຍພາມນະ ຊຶ່ງໄດ້ເຣີ້ມແຕ່ເວລາ ທີ່ໄດ້ສຣ້າງພຣະພົມຂຶ້ນ.

3. ສມັຍຮິນດູ.

ການແບ່ງຍຸກແບ່ງສມັຍ ດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ ມີຫລັກການແບ່ງອອກຄົນລະຢ່າງ ແຕ່ຫລວງ ວິຈິຕດວງທະການ ຜູ້ຂຽນ ໜັງສື ສາສນາສາກົນ ໄດ້ແບ່ງອອກມາເປັນ 4 ສມັຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສມັຍ ອະຣິຍະກະ ( ອາຣະຍັນ ).

2. ສມັຍ ພຣະເວດ.

3. ສມັຍ ພາມນະ.

4. ສມັຍ ຮິນດູ.

ລັດທິ ຂອງສາສນາພາມ ໄດ້ປຽ່ນແປງມາຫລາຍທອດ ຫລາຍຕອນ ຫລາຍຍຸກ ຫລາຍສມັຍ ຄື:

1. ຕອນທຳອິດ ເປັນສ (2) ສອງລັດທິ:

a. ລັດທິຂອງພວດ ອະຣິຍະກະ ຫຼື ພວກ ອາຣະຍັນ.

b. ລັດທິ ຂອງຊົນຊາດເຈົ້າຂອງຖິ່ນເດີມ ຂອງອິນເດັຍ.

ພວກອະຣິຍະກະ ຫຼື ອາຣະຍັນ ເປັນຊົນຊາດ ຈຳພວກທີ່ໄດ້ ອົພຍົບ ລົງມາຈາກທາງພາກເໜືອ ແລະ ໄດ້ມາພົບ ພວກເຈົ້າຂອງຖິ່ນເດີມຂອງອິນເດັຍ.
ພວກນີ້ບໍ່ແມ່ນຄົນປ່າ ແຕ່ຫາກມີ ວັທນະທັມ ແລະລັດທິຄວາມເຊື່ອຖືຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນທີ່ນ້ອຍກວ່າ ຫຼືຄວາມຂາດຕົກບົກພ້ອງ ທີ່ດ້ອຍກວ່າ ຊາວອາຣະຍັນນັ້ນ ກໍ່ມີພຽງແຕ່ ເຄື່ອງມືແລະຝີມືໃນການອອກຣົບສົງຄາມ ເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອພວກຊາວ ອາຣະຍັນມີອຳນາດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ບັງຄັບ ໃຫ້ພວກເຈົ້າຂອງທ້ອງຖິ່ນ ມານັບຖືລັດທິຂອງຕົນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶງຈຳເປັນຕ້ອງ ປະສົມທັງສອງລັດທິເຂົ້າກັນ.

2. ຕອນທີ່ 2 ເປັນຕອນທີ່ ປະສົມລັດທິທັງສອງ ຄື ລັດທິ ຂອງຊາວ ອະຣິຍະກະ ແລະ ລັດທິຂອງຊາວອິນເດັຍ ຜູ່ເປັນເຈົ້າຂອງຖິ່ນນັ້ນ.
ຕອນນີ້ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ ລັດທິພຣະເວດ ແລະໃນຕອນນີ້ເອງ ລັດທິຂອງສາສນາອິນເດັຍ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຍັງ ສມັຍໃໝ່ ຊຶ່ງຮຽກກັນວ່າ ສມັຍພຣະເວດ ຫຼື ໄຕຣເພດ.

3. ຕອນທີ່ 3 ຕອນນີ້ ໄດ້ມີການເກີດປະຕິວັດຢ່າງໃຫຍ່. ຄືໄດ້ສຣ້າງພຣະພົມຂຶ້ນມາ ແລ້ວໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ ລັດທິທີ່ສູງສົ່ງ ທັງເລິກຊື້ງກວ່າເດີມ ເຊັ່ນ : ລັດທິ ອາຕຕະມັນ ແລະ ລັດທິ ອຸປະນິສັດ.
ຄວາມວິຈິດພິສດານ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນສມັຍນີ້ ເປັນອັນມາກ.

4. ຕອນທີ່ 4 ເມື່ອພຸທສາສນາເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມດຽວກັນກັບ ສາສນາ “ເຊັນ” ອັນມີ ພຣະມຫາວິຣະ ເປັນຜູ້ຕັ້ງຂຶ້ນ ຄູ່ກັບ ພຣະພຸທເຈົ້າ. ທັງສອງສາສນານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຫຼັກທັມ ຕ່າງກັນ ແລະເປັນຄູ່ແຂ່ງ ຢ່າງສຳຄັນ ຂອງກັນແລະກັນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ ວັດຖຸປະສົງ ກົງກັນຢູ່ຂໍ້ນຶ່ງ ຄື: ເພື່ອປະຕິວັດ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງມະນຸສ ໃຫ້ອອກຈາກ ລັດທິພາມ. ຊຶ່ງເປັນເຫຕ ໃຫ້ພວກ ເຈົ້າລັດທິ ລັດທິພາມ ຕື່ນຕົວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະພາໃຫ້ຄິດວ່າ ລັດທິພາມ ຈະດຳຣົງຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ ຈຳຕ້ອງມີ ການປະຕິວັດ ໃນລັດທິຂອງຕົນອີກເທື່ອນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ ລັດທິພາມ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ ໃຫ້ປານິດສຸຂຸມ ເລິກຊຶ້ງ ດີງາມຕໍ່ໄປອີກ ຊຶ້ງຮຽກກັນວ່າ ລັດທິສາສນາຮິນດູ.

ການປ່ຽນແປງເຖິງ ສີ່ (4) ຄັ້ງດັ່ງກ່າວມານີ້ ຖ້າຫາກປ່ຽນແປງແທ້ໆ ກໍ່ຄົງບໍ່ມີປັນຫາໃນການສຶກສາ ແຕ່ຫາກວ່າ ການປ່ຽນແປງ ຂອງລັດທິ ສາສນາພາມນັ້ນ ທ່ານ ( Horace A. Rose ) ເຈົ້າກົມວິຊາ ມະນຸສວິທຍາ ຂອງອິນເດັຍກ່າວວ່າ: ”ປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງອັນໃດ”.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການລຳບາກ ໃນການສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້. ສນັ້ນ ການສຶກສາສາສນາພາມ ຈະໄດ້ສຶກສາໄປຕາມຫຼັກການແບ່ງດັ່ງນີ້
Back to top Go down
 
ການແບ່ງຍຸກ ແບ່ງສມັຍ ຂອງສາສນາພາມ
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
ປາກເຊຄລັບ :: ຄວາມບັນເທີງ :: ທຳມະ-
Jump to:  
Free forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Latest discussions